PZU Zdrowie ma zgodę UOKiK na przejęcie kontroli nad Falck Centra MedyczneWarszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - PZU Zdrowie otrzymało zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na przejęcie kontroli nad Falck Centra Medyczne, podał UOKiK na Twitterze.

Zgłaszany zamiar koncentracji polegał na nabyciu przez PZU Zdrowie S.A. z siedzibą w Warszawie 100% udziałów w spółce pod firmą Falck Centra Medyczne sp. z o.o. oraz pośrednio w spółce pod firmą Starówka sp. z o.o.

Wniosek złożono 27 marca 2019 r.

PZU Zdrowie należy do grupy kapitałowej PZU, w skład której wchodzi kilkanaście spółek oraz funduszy inwestycyjnych, działających w Polsce oraz poza jej granicami, dla których przedsiębiorcą dominującym jest spółka pod firmą Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. PZU Zdrowie S.A. jest podmiotem w 100% zależnym od spółki pod firmą Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. PZU Zdrowie jest przedsiębiorcą dominującym dla części podmiotów z grupy PZU, której przedmiotem działalności jest świadczenie usług medycznych (Grupa PZU Zdrowie).

Grupa PZU prowadzi działalność w szczególności w sektorze ubezpieczeń poprzez oferowanie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej we wszystkich najważniejszych dziedzinach życia prywatnego, publicznego i gospodarczego. W ostatnich latach Grupa PZU rozszerza swoją aktywność także w obszarze inwestycji, zdrowia oraz bankowości.

Falck Centra Medyczne sp. z o.o. oraz Starówka sp. z o.o. należą do międzynarodowej grupy kapitałowej Falck, obie te spółki w Polsce prowadzą działalność w zakresie udzielania świadczeń medycznych w placówkach i centrach medycznych.

(ISBnews)