Rada UE poinformowała, że z listy objętych sankcjami usuniętych zostało pięć nazwisk zmarłych osób, jednego podmiotu, który przestał istnieć i jednego, co do którego nie było już podstaw do obejmowania restrykcjami. W efekcie unijna lista liczy teraz 270 osób i 70 podmiotów.

"Obowiązują w stosunku do nich zakaz wjazdu i zamrożenie aktywów w związku z brutalnymi represjami wobec ludności cywilnej w Syrii. Sankcje dotyczą tych, którzy odpowiadają za represje, osiągają korzyści dzięki reżimowi lub go wspierają, albo są z takimi osobami lub podmiotami powiązani" - podkreśliła w komunikacie Rada UE.

Restrykcje to embargo na ropę naftową, ograniczenia określonych inwestycji, zamrożenie aktywów syryjskiego banku centralnego w UE, ograniczenia w eksporcie sprzętu i technologii, które mogłyby zostać wykorzystane do represji, oraz sprzętu i technologii, które pozwalają monitorować lub przechwytywać połączenia internetowe i telefoniczne.(PAP)