Warszawa, 17.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 43 862 155,46 zł pochodzącej z zysku netto spółki za 2018 rok oraz część kapitału zapasowego spółki w kwocie 19 294 175,98 zł, tj. w łącznej kwocie 63 156 331,44 zł, czyli 4,08 zł na każdą akcję, podała spółka.

"Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje Alumetal S.A. w liczbie 15 479 493. Walne zgromadzenie wyznaczyło dzień dywidendy na dzień 7 czerwca 2019 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest czwartym największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 655 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)