Warszawa, 20.05.2019 (ISBnews) - APS Energia odnotowała 2,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 3,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,54 mln zł wobec 4,42 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skonsolidowany wynik operacyjny, skorygowany o amortyzację (EBITDA) był ujemny i wyniósł - 1 770 tys. zł w bieżącym okresie sprawozdawczym, natomiast w okresie porównawczym był dodatni i wyniósł 5 088 tys. zł" - podano także.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,88 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 29,55 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży grupy w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosły 20 878 tys. zł i były niższe o 8 667 tys. zł od przychodów osiągniętych w porównywalnym okresie 2018 roku. Redukcja przychodów grupy wynika z okresowo mniejszej sprzedaży na rynku rosyjskim, niezrównoważonej wzrostem generowanym na rynku polskim. Pierwszy kwartał pod względem wyników tradycyjnie należy do najsłabszych w roku. W strukturze sprzedażowej wzrósł udział nowych grup produktowych o ciągle jeszcze niższej marżowości" - czytamy w raporcie.

Udział przychodów osiągniętych w segmencie zasilania wzrósł z 48% w pierwszym kwartale 2018 roku do 54,3% w bieżącym okresie sprawozdawczym, przy czym marża na powyższym segmencie spadła z 40,3% do 17,3%. Marża w segmencie usług dla energetyki przemysłowej wzrosła z 6,6% do 9,3% r/r. Marża na sprzedaży towarów i materiałów w bieżącym okresie wyniosła 26,4% i była na poziomie zbliżonym do marży osiągniętej na sprzedaży towarów i materiałów w okresie porównawczym, przy zmniejszonym udziale w sprzedaży z poziomu 35,5% do 21,4% r/r, wymieniono również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 0,44 mln zł wobec 2,67 mln zł zysku rok wcześniej.

APS Energia S.A. jest producentem i dostawcą przemysłowych systemów zasilania awaryjnego. Głównymi klientami APS są spółki z sektora energetycznego oraz nafty i gazu zarówno w kraju, jak i za granicą. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 123,93 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)