LW Bogdanka miała 109,78 mln zł zysku netto, 222,86 mln zł EBITDA w I kw.


Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 109,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 22,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 127,97 mln zł wobec 28,51 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 222,86 mln zł wobec 127,48 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 540,79 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 398,7 mln zł rok wcześniej.
Produkcja węgla handlowego wyniosła 2 095 tys. ton w I kw. i była o 20,9% wyższa r/r. Sprzedaż węgla handlowego wzrosła o 20,2% r/r do 2 365 tys. ton. Zapasy na koniec okresu wyniosły 255 tys. ton wobec 88 tys. ton na koniec 2018 r., podano także.
"Z tytułu realizacji inwestycji w I kwartale 2019 r. poniesiono nakłady na środki trwałe w łącznej kwocie 79.378 tys. zł" - czytamy również w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 106,94 mln zł wobec 20,9 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka na koniec 2018 r. miała 14,8% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 18,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,7% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)