Sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w kwietniu w cenach bieżących o 13,6 proc. rok do roku wobec wzrostu o 3,1 proc. w marcu, co było wyraźnie powyżej naszej prognozy (10,0 proc.) i konsensusu rynkowego (8,6 proc.). Dynamika sprzedaży liczonej w cenach stałych zwiększyła się w kwietniu do 11,9 proc. wobec 1,8 proc. w marcu.

Dane o inwestycjach przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 50 osób wskazują na zaskakująco silne ożywienie aktywności inwestycyjnej firm w I kw. Nakłady inwestycyjne w tej grupie przedsiębiorstw wzrosły nominalnie o 22,8 proc. rok do roku (najlepszy wynik przynajmniej od 12 lat) wobec 14,1 proc. w IV kw. 2018 r. W przetwórstwie przemysłowym inwestycje przyspieszyły z 5,6 proc. rok do roku w IV kw. do 17,9 proc. Tak silne ożywienie inwestycji nie było sygnalizowane w opublikowanych w ostatnich miesiącach wynikach badań koniunktury dotyczących klimatu inwestycyjnego.

>>> Czytaj też: PKB wzrósł o 4,7 proc. Inwestycje wystrzeliły w górę [DANE GUS]

W strukturze inwestycji przedsiębiorstw w I kw. na szczególną uwagę zasługuje szeroki zakres wzrostu nakładów inwestycyjnych. W cenach stałych zwiększyły się one zarówno w kategorii "budynki i budowle” (32,6 proc. r/r), jak i "maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia” (13,3 proc.) oraz "środki transportu” (27,6 proc.). Sygnalizuje to, że mimo wyraźnego pogorszenia koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski, przedsiębiorstwa, w odpowiedzi na wciąż wysoki stopień wykorzystania mocy wytwórczych i szybki wzrost popytu krajowego, decydują się na zwiększanie nakładów inwestycyjnych.

Oznacza to, że dynamika inwestycji przedsiębiorstw oraz inwestycji ogółem w całym 2019 r. może ukształtować się na poziomie wyraźnie wyższym niż oczekiwali eksperci. Czy to może oznaczać, że najbliższa przyszłość dotycząca wzrostu gospodarczego nie będzie już w tak dominujący sposób uzależniona od konsumpcji?

Reklama

- Model polskiego wzrostu gospodarczego raczej nie zmieni się w perspektywie kilkunastu kwartałów, bo waga konsumpcji w polskim PKB jest około trzy razy wyższa niż inwestycji - mówi w rozmowie z MarketNews24 Krystian Jaworski, starszy ekonomista w Credit Agricole Bank Polski.

Dynamika konsumpcji nie powinna osłabnąć w najbliższych miesiącach. Jej znaczenie umocniły wysokie transfery poprzedzające wybory do Parlamentu Europejskiego i trwający wzrost wynagrodzeń.

Nie należy się też spodziewać, że gospodarstwa domowe zaczną mniej wydawać, a więcej oszczędzać.