Od 2016 roku funkcję tę pełnił Litwin Kestutis Lanczinskas. Celem misji EUAM jest udzielanie pomocy Ukrainie w tworzeniu stabilnych, podlegających kontroli i skutecznych służb bezpieczeństwa, umacniających praworządność.

Jednak głównym celem EUAM jest przywrócenie zaufania obywateli Ukrainy do cywilnych służb bezpieczeństwa. Misja wspiera reformę cywilnego sektora bezpieczeństwa w ścisłej współpracy z policją, innymi organami ścigania oraz wymiarem sprawiedliwości, zwłaszcza prokuraturą.

Nowy szef EUAM Ukraine, który obejmie stanowisko 1 lipca, kierował misją UE pomagającą w zintegrowanym zarządzaniu granicami w Libii. Hartikainen był też zastępcą szefa unijnej misji granicznej dla Mołdawii i Ukrainy oraz szefem zespołu w unijnej grupie doradczej ds. Armenii. Ma ponad dwadzieścia lat doświadczenia w fińskiej służbie cywilnej, a konkretnie w tamtejszym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Decyzje o jego mianowaniu podjął Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa, w którym zasiadają przedstawiciele państw członkowskich.

Misja EUAM Ukraine jest nieuzbrojoną misją cywilną bez kompetencji wykonawczych. Jej główna siedziba znajduje się w Kijowie, a biura terenowe – we Lwowie, w Charkowie i w Odessie. Realizuje też projekty na terenie całego kraju. Misja, która powstała w lipcu 2014 roku ma obecnie ponad 300 członków personelu.

Reklama

Zapewniają oni władzom ukraińskim doradztwo strategiczne i wspomagają je działalnością operacyjną, w tym szkoleniami. Pięć priorytetów UEAM to: zarządzanie zasobami ludzkimi, dochodzenia, porządek publiczny, współpraca policji ze społecznościami lokalnymi oraz jasny podział kompetencji.

EUAM obecnie doradza, jak zreformować sektor bezpieczeństwa i prowadzić nadzór parlamentarny, co ma związek z ustawą o bezpieczeństwie narodowym uchwaloną w czerwcu 2018 roku. Kadencja Hartikainena potrwa do 30 czerwca 2020 roku.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)