Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży VRG (d. Vistula Group) osiągnięte w maju 2019 r. wyniosły ok. 96,1 mln zł i były wyższe o ok. 42,4% w skali roku, podała spółka. W okresie styczeń-maj 2019 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 394 mln zł i była wyższa o ok. 38,4% r/r.
"Przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w maju 2019 roku przez grupę kapitałową spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:
a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły około 61,3 mln zł (w tym Bytom 18,4 mln zł) i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2018 roku o około 58,7%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-maj 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 248,7 mln zł (w tym Bytom 74,8 mln zł) i była wyższa o około 51,9% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) - wyniosły około 31,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w maju 2018 roku o około 20,2%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-maj 2019 roku w tym segmencie wyniosła około 128,7 mln zł i była wyższa o około 24,4% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy w komunikacie.
Skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w maju 2019 roku przez grupę kapitałową spółki wyniosła około 54,1 % i była wyższa od marży osiągniętej w maju 2018 roku o około 1,1 pkt. proc. W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-maj 2019 wyniosła około 51,4% i była wyższa o 0,6 pkt. proc. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku, podano także.
Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy kapitałowej na koniec maja 2019 roku wyniosła 53,4 tys. m2 (w tym Bytom 16,1 tys. m2).
VRG (do 30 listopada 2018 r.: Vistula Group) specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.
(ISBnews)