Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) podjął uchwałę w sprawie zawieszenia obrotu na rynku NewConnect akcjami Arts Alliance GK w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego za 2018 rok, podała spółka.
"W związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu raportu rocznego za 2018 rok, zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie postanowił zawiesić obrót akcjami emitenta do końca drugiego dnia obrotu następującego po dniu, w którym emitent przekaże do publicznej wiadomości raport roczny za 2018 rok, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" - czytamy w komunikacie.
Arts Alliance (dawniej Midven) to notowana na NewConnect grupa kapitałowa składająca się ze spółek gamingowych. W jej skład wchodzą: Kool2Play S.A., Kool Things oraz Prime Bit Games S.A. (ostatnia notowana na rynku NewConnect). Strategią działania firmy jest współfinansowanie produkcji gier w ramach synergii w obszarze spółek portfelowych czy też angażowanie się w ciekawe projekty z segmentu gier.
(ISBnews)