Warszawa, 05.06.2019 (ISBnews) - Oferta Mostostalu Warszawa, warta 99,6 mln zł brutto, została uznana przez Polskie Koleje Państwowe S.A. (PKP) za najkorzystniejszą w postępowaniu pn. "Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny", podał Mostostal.
Termin realizacji to 118 tygodni. Od decyzji w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty przysługuje odwołanie, które można wnieść w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, czytamy w komunikacie.
Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,01 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)