Termin wyborów parlamentarnych. Jak ustalana jest data?

Na przewidywanie daty wyborów pozwalają przepisy Konstytucji RP. Zgodnie z ustawą zasadniczą wybory parlamentarne odbywają się co cztery lata – w ciągu 30 dni przed upływem czteroletniej kadencji obecnego sejmu i senatu.

Wyjątek od tej zasady stanowią jedynie wybory przedterminowe, zarządzane w szczególnych przypadkach:

• skrócenia kadencji sejmu przez sam sejm (uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów) lub prezydenta RP;

• przedłużenia kadencji sejmu w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

Dokładna data wyborów parlamentarnych musi zostać wyznaczona przez prezydenta najpóźniej na 90 dni przed końcem kadencji sejmu.

Kiedy wybory parlamentarne 2019?

Obecna VII kadencja parlamentu rozpoczęła się 12 listopada 2015 roku. Oznacza to, że termin wyborów parlamentarnych 2019 powinien przypadać między 12 października a 12 listopada.

Biorąc pod uwagę konstytucyjną zasadę, iż wybory powinny zostać przeprowadzone w dzień wolny od pracy, można się ich spodziewać 13, 20, 27 października, 3 lub 10 listopada.

>>> Czytaj też: Minister finansów: Skłaniam się ku prostemu obniżeniu PIT z 18 do 17 proc. [WYWIAD]