"Oznacza to, że warunki mieszkaniowe w naszym kraju systematycznie się poprawiają. Jest to pokłosie rosnących wynagrodzeń i dochodów gospodarstw domowych" - podkreślili eksperci resortu.

Według danych, które przytacza MPiT, na koniec 2017 r. w Polsce jest w sumie ok. 14,5 mln mieszkań i domów. Ich powierzchnia użytkowa to ponad 1 mld m2.

Przy czym w miastach jest ok. 9,7 mln mieszkań i domów (67 proc. całości), o łącznej powierzchni 628,9 mln m2. Na terenach wiejskich natomiast - prawie 4,7 mln domów i mieszkań, które w sumie mają 439,6 mln m2 - wskazało MPiT.

"W latach 2010-2017 przeciętna wielkość mieszkania/domu wzrosła u nas o 1,7 m2 i wyniosła 74 m. Natomiast średnia powierzchnia użytkowa mieszkania/domu przypadająca na 1 osobę zwiększyła się o 2,5 m2 i sięgnęła 27,8 m2" - zaznaczyli eksperci resortu.

Jak dodali, przeciętnie mieszkanie ma blisko 4 pomieszczenia. A przeciętna liczba pomieszczeń przypadająca na 1 mieszkanie/dom wynosi 3,82 - w miastach 3,57, a na obszarach wiejskich 4,35.

Reklama

Mieszkania i domy na obszarach wiejskich są średnio o 28,9 m2 większe niż w miastach - zaznaczono. Na wsiach mieszkanie ma średnio 93,5 m2, a w miastach - 64,6 m2. Mieszkania i domy wiejskie są jednocześnie bardziej zaludnione od tych miejskich. Na 1 mieszkanie/dom w miastach przypada średnio 2,37 osoby, a na wsi 3,26. Średnia dla całej Polski to 2,66.

"Biorąc pod uwagę korzystne perspektywy dla polskiej gospodarki, w tym rosnące transfery socjalne, można oczekiwać, że sytuacja materialna naszego społeczeństwa będzie ulegać dalszej poprawie. A to z kolei pozwoli utrzymać korzystny trend w obszarze gospodarki mieszkaniowej" - podkreśliło MPiT. (PAP)

autor: Magdalena Jarco