Warszawa, 07.06.2019 (ISBnews) - Zarząd Wieltonu zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 15,1 mln zł z zysku netto za 2018 rok w kwocie 79,6 mln zł na dywidendę, tj. 0,25 zł na akcję, podała spółka.
Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w kwocie 15 093 750,00 zł. Pozostała część zysku w kwocie 64 506 879,69 zł ma trafić na kapitał zapasowy, podano także.
Zarząd zaproponował wypłatę dywidendy 27 czerwca 2019 r., a dniem dywidendy ma być 18 czerwca 2019 r.

"Rekomendowana kwota dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję, czyli na poziomie 18,96% zysku netto jest niższa niż zakładana w polityce dywidendowej spółki przyjętej w ramach "strategii wzrostu Grupy Wielton na lata 2017-2020 (25-30%), co podyktowane jest w szczególności zaangażowaniem środków własnych spółki w strategiczną akwizycję 75% udziałów w Lawrence David Ltd." - czytamy w komunikacie.

Podejmując decyzję w sprawie kwoty dywidendy zarząd Wielton uwzględnił aktualną sytuację makroekonomiczną i rynkową, a także realizację planów operacyjnych i inwestycyjnych Grupy Wielton w związku z przyjętą strategią. Proponowany poziom dywidendy zapewni spółce możliwość stabilnego rozwoju i długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy, przekonuje spółka.

Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok 2018 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki zwołane na 10 czerwca 2019 r.
Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r. W 2018 r. miał 2,07 mld zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)