Fitch Ratings potwierdził jednocześnie długoterminowy rating krajowy „AAA(pol)" dla programu emisji obligacji do kwoty 4 mld zł oraz wszystkich emisji dokonanych przez miasto w ramach tego programu - wskazano.

"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony pogląd Fitch, że w średnim okresie Warszawa utrzyma solidne wyniki operacyjne oraz bezpieczne wskaźniki długu pomimo presji na wzrost wydatków operacyjnych. Fitch ocenia Samodzielny Profil Kredytowy (Standalone Credit Profile; SCP) Miasta na poziomie „aa"" - wskazano w komunikacie.

W Warszawie mieszka ponad 1,72 mln osób, jest największym miastem i najważniejszym ośrodkiem gospodarczym, naukowym i kulturalnym w Polsce - podkreślono. Jak zaznaczyli eksperci Fitch, gospodarka lokalna jest dobrze rozwinięta i bogata, "z produktem regionalnym brutto na głowę mieszkańca trzykrotnie większym niż średnia krajowa, co znajduje odzwierciedlenie w wysokim udziale podatków dochodowych w dochodach operacyjnych miasta (41 proc. w 2018r.). "Jednak poprzez obowiązkowe wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej (w 2018r. 936 mln zł lub 5,8 proc. dochodów operacyjnych) powoduje, że budżet Warszawy jest narażony na cykle gospodarcze" - wskazano.

Reklama

Fitch ocenia stabilność dochodów Warszawy jako „średnią". "W ocenie bierzemy pod uwagę stabilne źródła dochodów i perspektywy ich wzrostu zgodnie z dynamiką wzrostu gospodarczego Polski" - wyjaśniono. Jak dodano, dochody podatkowe Warszawy w 2018 r. stanowiły prawie 53 proc. dochodów operacyjnych miasta, i są one w sposób umiarkowany podatne na zmiany wynikające z przebiegu cyklu gospodarczego.

Jak wyliczono, podatek dochodowy od osób fizycznych stanowi ponad 35 proc. dochodów operacyjnych, podatki lokalne 12 proc., natomiast udział podatku dochodowego od osób prawnych, który jest bardziej podatny na wahania, stanowił poniżej 6 proc. dochodów operacyjnych Miasta. "Transfery bieżące stanowiły w 2018 r. 22 proc. dochodów operacyjnych, w tym większość to głównie transfery z budżetu państwa (rating dla Polski: „A-"/Perspektywa Stabilna)" - wskazano. Dodano, że transfery te nie podlegają uznaniowości, gdyż większość jest zdefiniowana przez prawo.

Według Fitch baza podatkowa Warszawy jest zdywersyfikowana i wolna od ryzyka związanego z koncentracją. "Opłaty za usługi komunalne, grzywny oraz pozostałe dochody operacyjne (takie jak czynsze) stanowią prawie 25 proc. dochodów operacyjnych miasta, ich udział jest znacznie wyższy niż średnio w miastach na prawach powiatów w Polsce (17 proc. w 2018r.)" - zaznaczono.

Fitch ocenia ponadto zdolność stolicy do zwiększania dochodów w sytuacji pogorszenia się koniunktury gospodarczej jako „średnią", a za stabilność wydatków - przyznało ocenę „mocną".