Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Torpolu zdecydowali o przeznaczeniu 5,74 mln zł z zysku netto za 2018 r., wynoszącego 8,17 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał.
Kwota 2,42 mln zł została przeznaczona na zwiększenie kapitału rezerwowego, podano także. Dzień dywidendy to 31 lipca, a dzień jej wypłaty - 31 października br.
Torpol odnotował 19,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 26,71 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 8,17 mln zł wobec 13,76 mln zł straty rok wcześniej.
Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. W 2018 r. miała 1 526 mln zł skonsolidowanych przychodów.
(ISBnews)