Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze CDRL zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 4,84 mln zł z zysku za 2018 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,8 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych przez walne zgromadzenie.
"Po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu zwyczajne walne zgromadzenie postanawia, że zysk spółki za rok obrotowy 2018, w kwocie w 22 652 250,57 zł podzielony zostanie w następujący sposób:
- kwotę 4 839 062,4 zł przeznacza się na dywidendę do wypłaty akcjonariuszom, co stanowi kwotę 0,8 zł na jedną akcję uprawniającą do otrzymania dywidendy;
- kwotę 17 813 188,17 zł stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą zysku netto, a kwotą przeznaczoną na wypłatę dywidendy, przeznacza się na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w treści podjętej uchwały.
Po zapoznaniu się z wnioskiem zarządu zwyczajne walne zgromadzenie postanawia pokryć stratę w wysokości 2 730 644,95 zł z tytułu wyniku z lat ubiegłych z kapitału zapasowego spółki, podano także.
Dzień dywidendy ustalono na 17 czerwca 2019 r., a termin wypłaty na 25 czerwca.
W ubiegłym roku akcjonariusze CDRL zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 6,05 mln zł tj. 1 zł na akcję, z zysku za 2017 r.
CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.
(ISBnews)