Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy, wynika z uchwał podjętych przez walne zgromadzenie.
"Zwyczajne walne zgromadzenie Polimex-Mostostal [...] postanawia:
§ 1 Przeznaczyć zysk netto spółki za rok obrotowy 2018 w wysokości 22 102 362,51 zł w następujący sposób:
- kwotę 4 573 777 zł przeznaczyć na pokrycie zmniejszenia zysków zatrzymanych wynikającego z tytułu wdrożenia w spółce nowych standardów rachunkowości,
- kwotę 17 528 585,51 zł przeznaczyć na zmniejszenie ujemnej wartości pozostałych kapitałów" - czytamy w podjętej uchwale.
Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska.
(ISBnews)