Wzywający nabędą akcje ABC Data pomimo niespełnienia części warunków wezwania


Warszawa, 14.06.2019 (ISBnews) - ALSO Holding i Grupa MCI nabędą akcje ABC Data w wezwaniu pomimo niespełnienia się części warunków, podali wzywający.
"Wzywający oraz Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie niniejszym informują, iż w dniu 13 czerwca 2019 r. w godzinach wieczornych wzywający podjęli decyzję o nabyciu akcji pomimo nieziszczenia się zastrzeżonych warunków, o których mowa w pkt 30 (iv), (v) oraz (vi) wezwania" - czytamy w komunikacie.
Wskazane warunki dotyczą podjęcia przez walne zgromadzenie ABC Data uchwały powołującej w skład rady nadzorczej jednego członka wskazanego przez wzywającego, uchwał w sprawie zmiany w statucie.
21 grudnia 2018 roku Grupa ALSO Holding oraz Grupa MCI wezwały do sprzedaży akcji ABC Data, stanowiących 37,1% głosów na walnym zgromadzeniu po 1,3 zł za sztukę.
ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.
(ISBnews)