Powtórnie w radzie nadzorczej płockiego znaleźli się, jako kandydaci Skarbu Państwa: Anna Wójcik, Małgorzata Niezgoda, Jadwiga Lesisz i Andrzej Kapała. Do rady weszli też nowy członkowie, zgłoszeni również przez Skarb Państwa: Andrzej Szumański, Michał Klimaszewski, Barbara Jarzembowska i Anna Sakowicz-Kacz.

Wyboru członków rady nadzorczej nowej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen dokonało po przerwie technicznej, którą ogłoszono podczas piątkowego posiedzenia na wniosek Skarbu Państwa. Akcjonariusze płockiego koncernu ustalili wcześniej maksymalną liczbę członków rady, wynikającą z obecnych zapisów statutu spółki, o co wnosił Skarb Państwa - obecnie jest to 9 osób.

W głosowaniu poparcia wystarczającego do objęcia funkcji w radzie nadzorczej PKN Orlen nie uzyskała kandydatura Piotra Nowjalisa zgłoszona przez Nationale Nederlanden OFE.