Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze PlayWay zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 16 434 000 zł tj. 2,49 zł na akcję, wynika z podjętych uchwał.
"[…] łączna kwota dywidendy wynosi 16 434 000 zł, co daje kwotę 2,49 zł na jedną akcję i obejmuje: całość zysku wypracowanego przez spółkę w 2018 roku, tj. kwotę 16 371 206,61 zł oraz kwotę 62 793,39 zł przeniesioną z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysków lat poprzednich zatrzymanych w spółce, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 10 zwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy" - czytamy w komunikacie.
Dniem dywidendy ustalono 19 lipca 2019 r., a 29 lipca dniem wypłaty dywidendy. Dywidendą objętych jest 6 600 000 szt. akcji spółki.
PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.
(ISBnews)