Sąd apelacyjny oddalił zażalenie HH Technology na decyzję sądu dot. PCC Rokita


Warszawa, 25.06.2019 (ISBnews) - Sąd Apelacyjny we Wrocławiu oddalił w całości zażalenie złożone przez HH Technology na postanowienie Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 28 stycznia 2019 r., oddalające wnioski o zabezpieczenie roszczenia o zaniechanie naruszenia patentu nr 210255 „Sposób wytwarzania alkoksylantów i urządzeń do realizacji tego sposobu", złożone przeciwko PCC Rokita, podała spółka.

"Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie zgadzając się z oceną przedstawioną przez Sąd Okręgowy w postanowieniu, iż w sprawie nie zostały spełnione przesłanki niezbędne do udzielenia HH Technology zabezpieczenia. Sąd Apelacyjny podkreślił, iż brak jest możliwości uznania, aby przedłożone przez HH Technology środki dowodowe stanowiły środek wystarczający dla uprawdopodobnienia naruszenia przez spółkę patentu nr 210255" - czytamy w komunikacie.

Ponadto zdaniem Sądu Apelacyjnego, HH Technology nie uprawdopodobnił także istnienia interesu prawnego w uzyskaniu zabezpieczenia, a obie przesłanki, tj. uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego muszą wystąpić kumulatywnie, aby zabezpieczenie mogło być udzielone, podano również.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego jest prawomocne i HH Technology nie przysługuje od niego zażalenie, podsumowała spółka.
PCC Rokita zajmuje się produkcją i handlem produktami chemicznymi. Zakres produkowanych chemikaliów ma charakter zaopatrzeniowy dla najważniejszych branż przemysłu. Są nimi w głównej mierze przemysły: tworzyw sztucznych, chemii przemysłowej i gospodarczej, chłodniczy, farmaceutyczny, spożywczy, budowlany, samochodowy, tekstylny oraz górniczy. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r.
(ISBnews)