Akcjonariusze OEX zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy i skupie akcji


Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy OEX postanowili przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 10 760 459,31 zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy. Jednocześnie uchwalono skup do 457,14 tys. akcji za 17,5 – 19 zł sztuka za łączną kwotę do 8 mln zł, wynika z uchwał walnego.
"Zarząd spółki jest upoważniony do nabycia w imieniu i na rzecz spółki akcji własnych spółki w łącznej liczbie nie większej niż 457 142 […], co stanowi nie więcej niż 20% kapitału zakładowego spółki" – czytamy w uchwale.
Nabycie akcji własnych może nastąpić w okresie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2019 r. Akcje własne mogą być nabywane przez spółkę w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym, dodano.
"Cena nabywanych akcji nie może być niższa niż 17,5 zł za jedną akcję i nie wyższa niż 19,0 zł za jedną akcję; […] wysokość środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych spółki będzie nie większa niż 8 000 000 zł, przy czym środki przeznaczone na nabycie akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych spółki zgromadzonych na kapitale rezerwowym" - czytamy dalej.
Grupa OEX to jeden z wiodących na polskim rynku podmiotów na rynku outsourcingu sprzedaży. Posiada w swojej ofercie pełną gamę usług związanych ze sprzedażą w kanale tradycyjnym i e-commerce, jak również ich integracją i obsługą w modelu wielokanałowym. Grupa jest notowana na GPW od 2005 r. (początkowo jako Tell).
(ISBnews)