Play liczy na finalizację przejęcia 3S w III kwartale


Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - P4, operator sieci Play, liczy na zamknięcie przejęcia 3S w III kwartale br. i szacuje, że akwizycja podniesie przychody i zysk EBITDA o max. 0,5% w 2019 roku, podał operator.
"Szacowany pozytywny wpływ w ciągu czterech miesięcy do 0,5% skonsolidowanych przychodów i EBITDA za cały 2019 rok" - czytamy w prezentacji.
W prezentacji wskazano także, że transakcja nie będzie miała wpływu na politykę dywidendową w 2020 z wyników za 2019, przy założeniu braku aukcji nowego spektrum.
Ponadto operator szacuje dług netto na poziomie trzykrotności skorygowanego EBITDA na koniec bieżącego roku.
We wcześniejszym komunikacie prezes Jean Marc Harion wskazywał, że akwizycja 3S zapewni natychmiastową możliwość podłączenia istniejących i planowanych stacji bazowych Play do sieci światłowodowej 3S.
Akwizycja 3S wspiera rozwój najwyższej jakości sieci pod przyszły wzrost transmisji danych w standardzie 5G i odpowie na rosnące wymagania dotyczące jakości usług sieci komórkowej. Postępująca konsolidacja dostawców usług transmisji danych powoduje, że dzięki akwizycji 3S osiągniemy optymalizację kosztów eksploatacji sieci światłowodowej oraz synergie w obszarze data center, dodawał szef operatora.
W jego ocenie, współpraca z 3S poszerzy ofertę Play dla klientów biznesowych oraz w zakresie usług hurtowych. W wyniku przejęcia, Play wzmacnia niezależność swojej sieci, nadal współpracując z operatorami kablowymi w Polsce.
Polish Enterprise Fund VII (PEF VII), fundusz private equity zarządzany przez Enterprise Investors (EI), podpisał przedwstępną umowę, na mocy której sprzeda spółkę 3S, dostawcę kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych i data center dla klientów biznesowych na rzecz P4, operatora sieci Play. Wartość transakcji (enterprise value) wyniesie 410 mln zł. Transakcja wymaga zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3S jest właścicielem i operatorem sieci światłowodowej o długości ok. 3 800 km oraz klastra data center w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Bytomiu. Firma świadczy kompleksowe usługi telekomunikacyjne, kolokacji oraz usług chmurowych dla ponad 2 800 klientów biznesowych. 3S zatrudnia ok. 250 pracowników.
Play Communications jest właścicielem 100% udziałów w P4 (Play), która jest operatorem telefonii komórkowej Play. Spółka zadebiutowała na GPW w lipcu 2017 r.
(ISBnews)