Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Esotiq & Henderson zdecydowali o wypłacie dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018 w wysokości 1,069 mln zł, czyli 0,5 zł na akcję, podała spółka.
"1. Wysokość dywidendy: 1 069 334,00 zł
2. Wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję: 0,5 zł na każdą akcję z wyłączeniem akcji własnych
3. Liczba akcji objętych dywidendą: 2 138 668
4. Dzień dywidendy: 10 września 2019 r.
5. Termin wypłaty dywidendy: 10 października 2019 r." - wymieniono w informacji.
Esotiq & Henderson to przedsiębiorstwo zajmujące się projektowaniem, produkcją i sprzedażą produktów odzieżowych i kosmetycznych. W lipcu 2015 r. spółka przeniosła się na rynek główny GPW z NewConnect, na którym była notowana od czerwca 2011 r.
(ISBnews)