"W 2018 r., pośród 220 mln zatrudnionych w wieku 20-64 lat w UE, ta sytuacja dotyczyła 1,3 mln, odpowiadając 0,6% wszystkich zatrudnionych. W 2018 r. największą liczbę transgranicznych pracowników w państwach członkowskich stanowili mieszkający w Polsce i pracujący w Niemczech (125 tys. osób), Francji i Luksemburgu (88 tys.), Niemczech i Luksemburgu (52 tys.), Słowacji i Austrii (48 tys.) oraz Francji i Belgii (46 tys.)" - czytamy w publikacji.

Pracujący w innym kraju to najczęściej mężczyźni w sektorze budowlanym, ocenia Eurostat.

"Mężczyźni pracujący w budownictwie byli najczęściej spotykani wśród pracowników transgranicznych mieszkających w Polsce i pracujących w Niemczech (30%), Francji i Luksemburgu (21%) oraz Niemczech i Luksemburgu (12%). Mężczyźni pracujący w produkcji byli najczęściej spotykani pośród pracowników transgranicznych mieszkających we Francji i pracujących w Belgii (30%), podczas gdy kobiety pracujące w ochronie zdrowia najczęściej spotykane były wśród mieszkających na Słowacji, a pracujących w Austrii (46%)" - czytamy także.

Z danych Eurostatu wynika także, że poza krajem swojego zamieszkania pracuje1,3 miliona Europejczyków, zaś pośród 0,5 mld ludzi mieszkających w UE 8% nie ma obywatelstwa kraju zamieszkania. 

>>> Czytaj też: Podwyżki dla nauczycieli coraz bliżej. Prezydent podpisał nowelizację Karty nauczyciela