We wtorek senacka komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej wysłuchała informacji podsumowujących przewodnictwo Rumunii w Radzie Unii Europejskiej, a także informacji na temat rozpoczętej 1 lipca priorytetów prezydencji fińskiej.

Zastępca szefa misji ambasady Rumunii Catalin Radoi mówił, że półroczna prezydencja w Radzie przebiegała pod hasłem: „Spójność – wspólna wartość europejska”. „Było to trudne, ale udało nam się. Wszyscy uznali, że Rumunia wykazała się skutecznością, determinacją, zdolnością do znajdowania dobrych rozwiązań dla europejskich obywateli” – mówił. „Przygotowaliśmy UE na brexit niezależnie od tego, w którym kierunku on pójdzie, osiągnęliśmy silne zaangażowanie ws. ścieżki integracji europejskiej ze strony Zachodnich Bałkanów” – wskazywał.

Radoi zaznaczył, że w trakcie rumuńskiej prezydencji zakończono około 90 spraw legislacyjnych - chodzi m.in. o nowe przepisy ws. pojazdów niezanieczyszczających środowiska, rumuńska prezydencja promowała dyrektywy ws. przejrzystości i przewidywalności warunków pracy w całej UE, pracowała nad przepisami wzmacniającymi Frontex - Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej.

Ponadto prezydencja wprowadzała pierwsze unijne normy emisji dwutlenku węgla dla ciężkich pojazdów, promowała program Cyfrowa Europa zwiększając inwestycje w sektor cyfrowy. Sukcesem rumuńskiej prezydencji jest także udział w ustanowieniu Europejskiego Urzędu ds. pracy, prace nad dyrektywą gazową, czy aktualizacją prawa autorskiego.

Ambasador Finlandii Juha Ottman wskazywał, że mottem prezydencji fińskiej jest: „zrównoważona Europa, zrównoważona przyszłość”. Najważniejszymi priorytetami prezydencji są: wzmacnianie wspólnych wartości i praworządności, sprawienie, by UE była bardziej konkurencyjna i inkluzywna społecznie, wzmocnienie pozycji UE jako globalnego lidera działań klimatycznych oraz ochrona bezpieczeństwo obywateli.

Ottman mówił, że po prezydencji rumuńskiej, Finlandia „odziedziczyła” m.in. pracę nad wieloletnimi budżetem UE, brexit, kwestie migracji, czy kwestię otwarcia negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północną i Albanią.

Ambasador zapowiedział, że podczas fińskiej prezydencji odbędzie się 6 nieformalnych spotkań ministrów ds. konkurencji, ochrony środowiska, sprawiedliwości, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, ochrony, gospodarki i finansów, a także rolnictwa.

Wiceszef MSZ Konrad Szymański oświadczył, iż z satysfakcją odnotowuje, że dla rządu fińskiego najważniejszym wymiarem prezydencji jest rozwój rynku wewnętrznego.

Szymański podkreślił, że w kwestii dochodzenia do neutralności klimatycznej Polska oczekuje jasnego podziału obciążeń między państwa UE oraz realistycznych mechanizmów kompensacyjnych dla krajów, przed którymi jest największy wysiłek dotyczący transformacji.

Ponadto wiceszef polskiej dyplomacji zaznaczył, że warunkiem wstępnym do uzyskania porozumienia ws. wieloletniego budżetu Unii jest istotna korekta nieproporcjonalnych cięć w obszarze polityki spójności i polityki rolnej. Szymański odniósł się także do propozycji powiązania dostępu do funduszy unijnych ze stanem praworządności. „Problem warunkowości polega na tym, że dotychczasowe propozycje Komisji Europejskiej nie oferowały żadnej ścisłej definicji praworządności, żadnych ścisłych kryteriów oceny praworządności” – mówił. Jego zdaniem brak ścisłych definicji i kryteriów powoduje sytuację, w której mamy nieprzewidywalne skutki stosowania prawa.

Szymański oświadczył, że Polska oczekuje terminowego wykonania postanowień konkluzji Rady ds. ogólnych w sprawie rozszerzenia Unii, co oznacza otwarcie w październiku negocjacji akcesyjnych z Albanią i Macedonią Północną.

„Na pewno bardzo ważnym wyzwaniem politycznym tej prezydencji będzie rozwój wypadków w Wielkiej Brytanii, który być może przyniesie nam bardzo ważne wiadomości co do tego, jaki model brexitu będzie wykonywany. Tutaj Warszawa i Helsinki mają podobne zapatrywania. Chcielibyśmy, aby proces brexitu był oparty o umowę międzynarodową, która jest wynegocjowana” – oświadczył Szymański.

Co 6 miesięcy kolejne państwo członkowskie przejmuje rotacyjną prezydencję w Radzie UE. W tym okresie przewodniczy posiedzeniom tej instytucji na wszystkich szczeblach, pomagając zapewnić ciągłość prac UE. Fińska prezydencja w Radzie rozpoczęła się 1 lipca i potrwa do końca roku.

>>> Czytaj też: Do 18 euro dodatkowo za każdy bilet. Francja wprowadzi ekopodatek na loty z kraju