Warszawa, 09.07.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Nets Denmark znacznego pakietu akcji, zapewniającego przekroczenie 30%, lecz nie więcej niż 50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i udziału w kapitale zakładowym krajowej instytucji płatniczej PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez Dotcard 100% akcji, reprezentujących 100% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PayPro, podał regulator.
"Zawiadomienia te złożone zostały w związku z planowaną transakcją, której celem jest nabycie przez spółkę bezpośrednio zależną od Nets Denmark, tj. Dotcard (Nets Denmark posiada obecnie 100% udziałów Dotcard) 100% akcji PayPro. W następstwie tej transakcji zarówno H&F Corporate (jednostka dominująca wobec Nets Denmark oraz Dotcard), jak i Nets Denmark staną się jednostkami dominującymi wobec PayPro, z tym, że jednostką pierwotnie dominującą wobec PayPro będzie H&F Corporate, a jednostką bezpośrednio dominującą zostanie Dotcard" - czytamy w komunikacie.
(ISBnews)