Jak podała Agencja w komunikacie, aby sięgnąć po wsparcie z ARiMR, które jest finansowane z budżetu państwa, koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Dodano, że figurują w nim 6992 organizacje tego typu.

Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków. Koła liczące nie więcej niż 30 osób mogą otrzymać 3 tys. zł; jeśli koło liczy od 31 do 75 członków, pomoc wynosi 4 tys. zł oraz 5 tys. zł w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.

"Łącznie, do końca czerwca koła gospodyń wiejskich złożyły 5978 wniosków o wsparcie finansowe na łączną kwotę ponad 20,6 mln zł" - wskazano w komunikacie.

Reklama

Agencja przypomniała, że koła gospodyń wiejskich, które chcą działać w oparciu o ustawę nadającą im osobowość prawną, umożliwiającą prowadzenie działalności gospodarczej i dostęp do państwowych dotacji, od tego roku mogą powstawać nie tylko na wsiach. Po zmianie przepisów mogą one być tworzone również w miastach liczących do 5 tys. mieszkańców, a także na terenie sołectw położonych w granicach miast.

Nabór wniosków rozpoczął się 7 maja 2019 r. i potrwa w biurach powiatowych Agencji do 31 października 2019 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel.

Szczegółowe informacje o warunkach i zasadach udzielania pomocy kołom gospodyń wiejskich są dostępne na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce „Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich”.