Warszawa, 16.07.2019 (ISBnews) - Nadwyżka w obrotach handlowych strefy euro (niewyrównana sezonowo) z resztą świata wyniosła 23 mld euro w maju 2019 r. wobec 16,9 mld euro nadwyżki rok wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.
W maju 2019 r. eksport państw strefy euro (niewyrównany sezonowo) wzrósł o 7,1% w ujęciu rocznym i wyniósł 203,4 mld euro, zaś import wzrósł o 4,2% r/r i wyniósł 180,3 mld euro.
(ISBnews)