W czerwcu br. upadłość ogłosiło 38 firm, czyli o blisko 37 proc. mniej w porównaniu z czerwcem 2018 roku - podała we wtorek KUKE. Wszczęto postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne wobec 66 podmiotów, co oznacza najlepszy wynik od kwietnia 2016 r.

Jak zaznacza we wtorkowym komunikacie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE), spadł indeks ogłaszanych upadłości w przemyśle, "który ukształtował się na najniższym poziomie od stycznia 2018 r.".

Według ekspertów Korporacji nadal można obserwować "delikatny trend wzrostowy w upadłościach przedsiębiorstw budowlanych". KUKE zwraca jednak uwagę, że to zjawisko niejednorodne, bo na branżę budowlaną składa się zarówno budownictwo mieszkaniowe, jak i infrastrukturalne. "Choć obie te gałęzie borykają się ze wzrostem kosztów wynikających z wyższych cen materiałów oraz dynamicznego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników przy jednoczesnym ograniczeniu w dostępie do siły roboczej, to w przypadku budownictwa mieszkaniowego występuje krótszy okres pomiędzy zawarciem kontraktu a jego finalną realizacją niż w przypadku kontraktów infrastrukturalnych" - czytamy.

KUKE wylicza, że w czerwcu br. upadłość ogłosiło 38 firm – o 9,5 proc. mniej niż w maju. W porównaniu z czerwcem ubiegłego roku nastąpił spadek o 36,7 proc." - wskazano. Dodano, że liczba ogłoszonych restrukturyzacji wyniosła 28 – o 17,6 proc. mniej niż miesiąc wcześniej, zaś w porównaniu z czerwcem ub.r. liczba restrukturyzacji zmalała o 22,2 proc.

"W sumie wszczęto postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne wobec 66 podmiotów. Jest to najlepszy wynik od kwietnia 2016 r.; suma niewypłacalności z ostatnich 12 miesięcy obniżyła się w czerwcu do 1016 – najniższego poziomu od kwietnia 2018 r." - podkreśla KUKE.

Reklama

Jej eksperci przypominają, że Komisja Europejska podniosła prognozę dynamiki PKB dla Polski w 2019 r. do 4,4 proc. z 4,2 proc., jednocześnie utrzymując prognozę na 2020 r. na poziomie 3,6 proc. "Lepsze oceny dla polskiej gospodarki znajdują odzwierciedlenie w danych dotyczących upadłości oraz restrukturyzacji. Pesymistyczne zapowiedzi z końca 2018 r. co do rozwoju wypadków w roku 2019 na razie powinny zostać co najmniej odroczone" - oceniono.

Jak podkreśla cytowana w komunikacie wiceprezes KUKE Katarzyna Kowalska, nie można wykluczyć sytuacji, że bieżący rok, mimo niższego wzrostu PKB, może zamknąć się mniejszą liczbą bankructw. "Podstawowym czynnikiem ryzyka dla wzrostu gospodarczego Polski nadal pozostaje pogorszenie koniunktury w strefie euro. W połączeniu z wciąż możliwym twardym brexitem stanowi ono realne zagrożenie, które mogą odczuć polskie firmy, zwłaszcza eksporterzy, jeśli nie pod koniec bieżącego roku, to w roku kolejnym" – ocenia Kowalska.

Według ekspertów Korporacji głównym motorem wzrostu gospodarczego dla Polski w najbliższych kwartałach pozostanie popyt konsumpcyjny, dzięki obniżeniu obciążeń podatkowych oraz uruchomieniu dodatkowych świadczeń społecznych w postaci m.in. programu 500+ przeznaczonego na pierwsze dziecko.

Dodano, że w przypadku handlu indeks upadłości w czerwcu wyniósł 0,87 proc.- to mniej niż maju (0,89 proc.), ale pod koniec 2017 r. wynosił on 0,70 proc. - zaznaczono. W sektorze transport i logistyka czerwcowe wskazanie to wynosi 0,65 proc. "Występuje co prawda spadek w porównaniu z danymi majowymi na poziomie 0,72 proc., ale gdy porównamy (...) do wartości indeksu w grudniu 2016 r. (0,16 proc.) widzimy wyraźne pogorszenie" - zaznacza KUKE. Poprawa nastąpiła natomiast w branży usług. "Ostatni miesiąc przyniósł spadek indeksu upadłości do poziomu 0,77 proc. z notowanego miesiąc wcześniej 0,82 proc. Jeszcze rok temu było to 1,15 proc." - wyliczono.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) to polska firma, której akcjonariuszami są Skarb Państwa reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów (63,3 proc.) i Bank Gospodarstwa Krajowego (36,7 proc.). Ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców. Oferuje produkty z gwarancjami Skarbu Państwa oraz ubezpiecza długoterminowe projekty eksportowe o charakterze inwestycyjnym. (PAP)

>>> Czytaj też: MPiT: Dochody budżetu państwa między 2015 a 2018 r. wzrosły o ponad 30 proc.