Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Sprzedaż gry "Lust for Darkness" w wersji cyfrowej na konsolę Nintendo Switch osiągnęła poziom, który według wyliczeń Movie Games w ciągu pierwszych 24 godzin od premiery pokrył wszystkie koszty portingu i marketingu, podała spółka. Premiera miała miejsce 12 lipca 2019 r.
"Przy zachowaniu obecnej dynamiki sprzedaży, w ocenie zarządu emitenta, sprzedaż gry ma szansę przekroczyć poziom 20 000 sztuk w ciągu pierwszego miesiąca od daty premiery oraz poziom 100 000 sztuk sprzedanych egzemplarzy w ciągu roku" - czytamy w komunikacie.
W ocenie zarządu, zadowalające wyniki sprzedażowe potwierdzają wysoki potencjał gry, wobec czego Movie Games wraz z SimFabric (podmiotem odpowiedzialnym za porting i wydanie gry na Nintendo Switch) uruchomił proces wydania gry na Nintendo Switch również w wersji pudełkowej, podano także.
"Jednocześnie finalizowane są prace nad wersją gry na konsolę PS4 z planowaną datą wydania w III kwartale 2019 r. Ponadto jeszcze w 2019 r. będzie miała miejsce premiery kontynuacji w postaci gry 'Lust from Beyond'" - podsumowano.
Movie Games S.A. jest polską spółką założoną w 2016 roku przez Aleksego Uchańskiego i Mateusza Wcześniaka. Inwestorami w spółce są PlayWay - producent i wydawca gier komputerowych notowany na GPW w Warszawie oraz Fundusz Stabilnego Rozwoju. Obecnie spółka zatrudnia kilkadziesiąt osób, które pracują nad ponad dziesięcioma produkcjami. Zespoły deweloperskie działają w biurach w województwach mazowieckim, wielkopolskim, małopolskim i na Śląsku. Spółka debiutowała na NewConnect w grudniu 2018 r.
(ISBnews)