Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - Gaz-System wybrał oferty Ferrum jako jedne z najkorzystniejszych w czterech częściach postępowania w celu zawarcia umów ramowych na dostawę rur dla realizowanych przez Gaz-System zadań inwestycyjnych, podało Ferrum.

"Oferty emitenta złożone w każdej z ww. części zostały wybrane jako jedne z najkorzystniejszych obok ofert pięciu innych oferentów, z którymi zostaną zawarte umowy ramowe na okres 8 lat w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gaz-System, przy czym faktyczny termin realizacji dostaw może wykraczać poza czas trwania umowy ramowej. Zawarcie umowy ramowej nie będzie zobowiązywało zamawiającego, a jedynie uprawniało do zaproszenia spółki do składania ofert na realizację zamówień częściowych" - czytamy w komunikacie.

Kwota wskazana na otwarciu ofert, którą Gaz-System zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (maksymalna suma kwot przeznaczonych na realizację umów częściowych) wynosi ok. 3,4 mld zł brutto, podano także.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)