ZUE: W realizacji KPK potrzeba przyspieszania decyzji kontraktowychWarszawa, 24.07.2019 (ISBnews) - ZUE, z punktu widzenia firmy wykonawczej, biorącej udział w realizacji Krajowego Programu Kolejowego (KPK), ocenia, że na rynku nastąpił okres lekkiego uspokojenia w zakresie cen materiałów, surowców i transportu, ale PKP Polskie Linie Kolejowe muszą szybciej podejmować decyzje kontraktowe, by ograniczać opóźnienia, poinformował ISBnews prezes Wiesław Nowak.

"W mojej ocenie, niezbędne jest przyspieszenie decyzji kontraktowych, mających wpływ na tempo i możliwość realizacji prac przez wykonawcę. Proces podejmowania tych decyzji jest zbyt długotrwały, zwłaszcza w sytuacjach, gdy niezbędne jest wykonywanie prac uzupełniających/dodatkowych, co wiąże się z dodatkowymi kosztami realizacji" - powiedział Nowak w rozmowie z ISBnews.

Bieżącą sytuację na rynku robót kolejowych w Polsce określił jednak jako okres "uspokojenia".

"Na dzień dzisiejszy zauważamy lekkie 'uspokojenie' na rynku, jeśli idzie o ceny materiałów, surowców i transportu. Na rynku kolejowym jest to z pewnością związane z mniejszą ilością ogłaszanych postępowań przetargowych w bieżącym roku i wyprzedzającymi zakupami zrealizowanymi w latach poprzednich, co powoduje, że producenci i dostawcy mogą wyprodukować i dostarczyć więcej, niż gotowy jest kupić rynek, a to oznacza, że muszą konkurować nie tylko jakością, ale i ceną" - wyjaśnił.

"Liczba dostępnych pracowników jest zbyt mała w stosunku do potrzeb rynku, stąd stawki robocizny są nadal wysokie, zwłaszcza w tzw. zawodach deficytowych, wysoko specjalizowanych" - dodał.

Nowak pozytywnie ocenia nowe rozwiązania w kierunku waloryzacji wartości kontraktów budowlanych na kolei, trudno mu natomiast powiedzieć, czy są szanse na waloryzację wcześniejszych umów.

"Nie umiem odpowiedzieć na pytanie, jakie są realne szanse na waloryzację 'starych' kontraktów. To nie zależy od rynku wykonawczego, tylko zamawiających publicznych. Przedstawiliśmy Ministerstwu Infrastruktury ścieżkę prawną przeprowadzenia indywidualnej waloryzacji zawartych w latach 2016/2017 kontraktów zgodną z obowiązującym systemem prawnym. Na ten moment nie ma decyzji w tej sprawie. Obecnie mamy do czynienia z paradoksalną sytuacją, gdy wszyscy są zgodni co do tego, że koszty realizacji tych kontraktów wzrosły o 30-40%, ale mówimy o waloryzacji jedynie w nowych umowach, a o tych, które były podpisane wcześniej zapominamy, zostawiając z problemem wykonawców" - wyjaśnił.

"Natomiast nowe zasady waloryzacji nie są doskonałe, ale z pewnością jest to dobry krok. Nie budzi wątpliwości rynku wykonawczego zaproponowany podział ryzyk po połowie pomiędzy wykonawcę i zamawiającego, jednak ograniczenie wysokości waloryzacji do poziomu 5% wartości kontraktu jest już dyskusyjne. Tym niemniej, w mojej ocenie, wprowadzenie rozwiązań waloryzacyjnych do nowych umów jest rozwiązaniem dobrym" - podkreślił szef ZUE.

Ocenił także, że PKP PLK szybko i sprawnie radziły sobie do tej pory ze znalezieniem nowych wykonawców dla kontraktów, gdzie poprzedni zeszli z placów budowy.

"Wszyscy, którzy realizują kontrakty, i wszyscy, którzy je zlecają, są świadomi, że zerwanie umowy w trakcie jej realizacji i wybranie nowego wykonawcy wiąże się ze zwiększeniem kosztów o co najmniej kilkadziesiąt procent. W takiej sytuacji trzeba sobie także poradzić z inwentaryzacją dotychczas wykonanych prac, oceną ich jakości i odpowiedzialnością za całą inwestycje, w tym za prace zrealizowane przez poprzedniego wykonawcę. To nie jest łatwy proces. Na kontraktach kolejowych zamawiający szybko i sprawnie wybrał nowych wykonawców - umowy te są w trakcie realizacji" - podsumował Nowak.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. W 2018 r. miała 833 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)