Jak poinformowała PAP w czwartek Prokuratura Krajowa, funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego z Poznania, na polecenie prokuratora, zatrzymali trzy kolejne osoby w sprawie dotyczącej "narażenia na uszczuplenie lub spowodowania uszczuplenia należności publicznoprawnej wielkiej wartości, przekraczającej kilkadziesiąt milionów złotych".

"Chodzi o współdziałające w latach 2013-2016 w Poznaniu oraz w innych miejscowościach na terytorium Polski podmioty gospodarcze. Sprawcy podawali nieprawdę lub zatajali prawdę w deklaracjach i oświadczeniach składanych organom podatkowym, wystawiali w sposób nierzetelny faktury VAT i posługiwali się tymi nierzetelnymi dokumentami" – przypomniała PK.

W przekazanym PAP komunikacie wskazano, że zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, gdzie przedstawiono im m.in. zarzuty poświadczenia nieprawdy w fakturach VAT, oszustw podatkowych oraz prania brudnych pieniędzy. Zarzucane im czyny zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

"Prokurator zastosował wobec dwóch podejrzanych środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji oraz zakazów opuszczania kraju. Wobec jednego z podejrzanych, na wniosek prokuratora, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące" – podkreśliła PK.

Prokuratura Krajowa zaznaczyła, że dotychczas w tej sprawie, nadzorowanej przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu, zarzuty przedstawiono 37 osobom. Śledczy wskazują jednocześnie, że sprawa ma charakter rozwojowy i planowane są dalsze zatrzymania.