Ceny mieszkań w stosunku do 2015 roku, źródło GUS / Media

Z opublikowanych w środę danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2018 roku podpisano 525,1 tys. aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, czyli o 7,6 proc. więcej niż rok wcześniej.

W porównaniu z 2017 rokiem największy wzrost liczby aktów notarialnych wystąpił w przypadku sprzedaży działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym (o 12,5 proc.), sprzedaży lokali (o 9,7 proc.), sprzedaży działek niezabudowanych (o 9,7 proc.) oraz sprzedaży nieruchomości innych (o 6,8 proc.).

Reklama

Największy spadek odnotowano natomiast w przypadku aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (o 9,9 proc.) oraz oddania przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynku (o 8,4 proc.).

Urząd statystyczny podał, że największy wzrost liczby aktów notarialnych odnotowano w przypadku sprzedaży działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym - o 12,5 proc.

Według danych pozyskanych z Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości (RCiWN), w 2018 roku zawarto ponad 470 tys. transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, czyli o 11,2 proc. więcej niż przed rokiem. Wartość transakcji była wyższa o 18,5 proc. i przekroczyła 121 mld zł.

Największy udział nieruchomości lokalowych w ogólnej liczbie transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości odnotowano w województwach: pomorskim, dolnośląskim, mazowieckim i zachodniopomorskim. Największy udział nieruchomości niezabudowanych był natomiast w województwach: podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim.

>>> Czytaj też: Perspektywy gospodarki w lipcowej projekcji inflacji i PKB