Polski Koncern Naftowy Orlen (PKN Orlen) oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, podał Urząd.

Wniosek wpłynął 29 lipca br. Sprawa jest w toku.

"Zgłaszana transakcja stanowi koncentrację w rozumieniu art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dotyczy ona zamiaru utworzenia wspólnego przedsiębiorcy przez PKN Orlen z siedzibą w Płocku oraz PZU z siedzibą w Warszawie" - czytamy w komunikacie.

Do utworzenia wspólnego przedsiębiorcy wykorzystana zostanie istniejąca już spółka należąca do grupy kapitałowej PZU - Sigma BIS S.A. z siedzibą w Warszawie. Sigma BIS nie prowadziła dotychczas działalności gospodarczej. Sigma BIS po przeprowadzeniu transakcji świadczyć będzie usługi w zakresie planowania, opracowywania strategii emisji materiałów reklamowych w mediach, sponsoringu projektów mediowych, negocjowania oraz zakupu czasu i przestrzeni reklamowej w mediach, opracowywania badań i analiz skuteczności aktywności reklamowej w mediach, badania rynku, usług sprzedaży własnej powierzchni reklamowej PKN Orlen i PZU oraz performance marketingu. Usługi te świadczone będą zarówno na rzecz podmiotów z grup kapitałowych PKN Orlen i PZU jak również podmiotów trzecich, podano także.

Reklama

PKN Orlen i Grupa PZU poinformowały w poniedziałek, że zamierzają utworzyć podmiot, który będzie świadczył usługi związane z szeroko pojętymi zakupami usług marketingowych i reklamowych.

PKN Orlen jest zintegrowanym wertykalnie przedsiębiorcą (PKN Orlen jest spółką dominującą grupy kapitałowej Orlen, której największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa - posiadający ok. 27,52% akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniu) aktywnym przede wszystkim w sektorze rafinacji oraz sprzedaży (w tym sprzedaży detalicznej) paliw i produktów pokrewnych na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w tym w szczególności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

PZU jest zintegrowanym wertykalnie przedsiębiorcą (PZU jest spółką dominującą grupy kapitałowej PZU, której największym akcjonariuszem jest Skarb Państwa - posiadający ok. 34,19% akcji oraz głosów na walnym zgromadzeniu) aktywnym przede wszystkim w sektorze działalności ubezpieczeń na życie, ubezpieczeń majątkowych, produktów inwestycyjnych, emerytalnych, ochrony zdrowia i bankowości.

>>> Czytaj też: Brytyjski urząd meteorologiczny: "To powinno przekonać sceptyków zmian klimatu"