Sfinks Polska rozpoczął przegląd opcji strategicznychWarszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Sfinks Polska podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeglądu opcji strategicznych, podała spółka. Celem procesu jest rozpoznanie aktualnych, dostępnych możliwości realizacji długoterminowej strategii spółki.

"W ramach przeglądu opcji strategicznych zarząd spółki przeanalizuje możliwości rozwoju spółki i poprawy jej zdolności konkurencyjnych, w szczególności w zakresie dostępnych opcji w obszarach: pozyskania kapitału, optymalizacji i poszerzenia bazy finansowania dłużnego, zarządzania płynnością (w tym z wykorzystaniem instrumentów bankowych), pozyskania partnerów kapitałowych i strategicznych, wspierających wzrost pozycji konkurencyjnej marek spółki oraz wzrost wartości spółki, aktualizacji strategii rynkowej, dokonania innych transakcji i/lub działań restrukturyzacyjnych" - czytamy w komunikacie.

Wynikiem procesu może być w szczególności podjęcie decyzji o zaniechaniu zmian w zakresie opcji strategicznych i kontynuowanie dotychczasowych sposobów realizacji strategii spółki, podano również.

Spółka dostosuje okres przeglądu opcji strategicznych do aktualnych uwarunkowań działalności spółki i otoczenia rynkowego.

"Spółka wskazuje jednocześnie, że dotychczas nie podjęła żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji strategicznej. Decyzja o wyborze opcji może nie zostać podjęta również w przyszłości" - podsumowano.

Pod względem wielkości sprzedaży oraz liczby restauracji, Sphinx jest największą w Polsce siecią typu casual dining. Sfinks Polska jest jednocześnie trzecią pod względem przychodów firmą gastronomiczną w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2006 r.

(ISBnews)