Bumech złożył w sądzie wniosek o zatwierdzenie układu częściowegoWarszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Bumech złożył do Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, Wydział X Gospodarczy wniosek o zatwierdzenie układu częściowego przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu, podała spółka.

"Dłużnik planuje zawarcie układu częściowego, którym objęte są zobowiązania, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa dłużnika. Wierzytelnościami objętymi układem są wierzytelności, które przekraczają 600 000,00 zł i są to w głównej mierze wierzytelności powstałe wskutek stwierdzenia nieważności emisji akcji serii H emitenta na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach. Wierzycielom proponuje się spłatę całości należności głównej oraz spłatę całości kosztów i odsetek naliczonych do dnia poprzedzającego dzień układowy ustalony na dzień 01 maja 2019 r. Spłata zadłużenia nastąpi w drodze konwersji wierzytelności na akcje Bumech w ramach nowej emisji akcji serii K" - czytamy w komunikacie.

Nadzorca układu pozytywnie zaopiniował możliwość wykonania układu przez spółkę i zwrócił uwagę, że restrukturyzacja zobowiązań w drodze konwersji na akcje nie tylko nie wpłynie negatywnie na możliwość wykonania zobowiązań emitenta nieobjętych niniejszym postępowaniem, ale wręcz poprawi sytuację innych wierzycieli. Konwersja wierzytelności na akcje oznacza bowiem, że dłużnik nie będzie zobowiązany do wypłaty gotówki na rzecz wierzycieli objętych niniejszym układem, podano także.

"Ponadto nadzorca podkreślił fakt, iż wszyscy wierzyciele objęci układem częściowym oddali głosy za zawarciem układu - restrukturyzacja zostanie więc przeprowadzona zgodnie z ich wolą" - czytamy dalej.

W grudniu 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód otworzył przyspieszone postępowanie układowe Bumechu.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)