Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Alior Bank wyjdzie na rynek z pierwszą emisją w ramach Wieloletniego Programu Emisji Obligacji w IV kw. br. i będzie ona miała wartość ok. 300 mln zł, poinformował wiceprezes Tomasz Biłous. Będą to obligacje podporządkowane.
"Wczoraj uruchomiliśmy decyzją rady nadzorczej program emisji obligacji, w ramach którego będziemy chcieli z pewnością odnawiać istniejące obecnie emisje. Zakładamy, że pierwszą z nich gdzieś w czwartym kwartale, pewnie ok. 300 mln zł - z taką kwotą chcielibyśmy wyjść na rynek" - powiedział Biłous podczas konferencji prasowej.
Wczoraj bank podał, że rada nadzorcza wyraziła zgodę na otwarcie Wieloletniego Programu Emisji Obligacji oraz upoważniła zarząd do wielokrotnego zaciągania zobowiązań finansowych w ramach Programu w drodze emisji niezabezpieczonych obligacji, w tym obligacji podporządkowanych. Łączna wartość nominalna obligacji nie przekroczy 5 mld zł.
Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r.
(ISBnews)