Warszawa, 22.08.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Ciechu zdecydowali na walnym zgromadzeniu spółki o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, wynoszącego 270,6 mln zł, podała spółka.
"Zwyczajne walne zgromadzenie [...] postanawia zysk netto Ciech za rok obrotowy 2018 w wysokości 270 611 852,97 zł podzielić w następujący sposób: 1) kwotę 17 181 990,27 zł przeznaczyć na pokrycie straty rozpoznanej jako korekta bilansu otwarcia, 2) pozostałą kwotę 253 429 862,70 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale walnego zgromadzenia.
Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)