Ruch poinformował w piątek, że sąd wydał prawomocne postanowienie zatwierdzające układy tej spółki z wierzycielami. "Zatwierdzenie przez sąd postępowania układowego spółki Ruch w restrukturyzacji, co było jednym z warunków udzielenia spółce finansowania przez PKN Orlen, otwiera drogę do kontynuacji tego procesu" - oświadczył w piątkowym komunikacie płocki koncern.

Jak podkreślił, "celem planowanej transakcji jest przejęcie przez PKN Orlen pakietu 100 proc. akcji spółki Ruch i w wykorzystanie synergii operacyjnych, wzmocnienie segmentu sprzedaży detalicznej PKN ORLEN przy konsekwentnej restrukturyzacji Ruch-u". "PKN ORLEN, zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, zamierza w tym procesie aktywnie uczestniczyć" - dodał płocki koncern.

PKN Orlen zwrócił jednocześnie uwagę, że "kolejnym istotnym etapem warunkującym przeprowadzenie transakcji, będzie uzyskanie zgody organu antymonopolowego".

Reklama

"Nasza deklaracja nabycia pakietu 100 proc. akcji Ruch pozostaje niezmienna. Decyzja Sądu przybliża nas do tego celu. Przejęcie spółki Ruch to dla nas przede wszystkim ważny projekt biznesowy, który wpisuje się w ujęty w strategii PKN Orlen rozwój segmentu detalicznego. Spółka ze stuletnią tradycją, jaką jest Ruch jest dzisiaj w trudnej sytuacji i wymaga restrukturyzacji" - powiedział prezes płockiego koncernu, cytowany w piątkowym komunikacie.

"PKN Orlen ma przygotowany plan działania, który pozwoli odzyskać spółce stabilność finansową oraz odbudować pozycję na rynku. Jestem przekonany, że przy konsekwentnie realizowanym programie restrukturyzacyjnym możemy odnieść sukces. To dobra perspektywa biznesowa dla wszystkich zainteresowanych stron, również dla wydawców, którzy konstruktywnie zaangażowali się w projekt" – dodał Obajtek.

Według PKN Orlen, "model sprzedaży realizowany przez Ruch koresponduje z formatem O!Shop Orlenu i umożliwia rozwój tego formatu poza siecią stacji paliw".

"Spółka dostrzega szereg potencjalnych synergii wynikających m.in. z możliwości poszerzenia oferty Ruch-u o produkty sprzedawane obecnie w sieci ORLEN. Podobną strategię realizuje na rynkach zagranicznych m.in. MOL i Circle-K" - podał płocki koncern. Zaznaczył przy tym, że przeprowadzone analizy rynkowe "wskazały na potencjał rozwoju takiego formatu z wykorzystaniem aktywów spółki Ruch".

"Doświadczenie i know-how Orlenu w zakresie budowania relacji z klientami i sprzedaży produktów FMCG będzie stanowiło podstawę do poprawy efektywności działalności spółki Ruch, zakładającej utrzymanie kolportażu prasy" - ocenił płocki koncern.

>>> Czytaj też: Orlen ma zielone światło dla przejęcia 100 proc. akcji Ruch