Globalwort Poland RE: Cena przymusowego wykupu ustalona na 1,6 euro za akcję


Warszawa, 02.09.2019 (ISBnews) - Izba Przedsiębiorstw Sądu Apelacyjnego w Amsterdamie ustaliła cenę przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych Globalworth Poland Real Estate na 1,6 euro za jedną akcję, podała spółka.
W ogólnoholenderskim dzienniku Het Financieele Dagblad ukazało się ogłoszenie, zgodnie z którym Globalworth Holding, akcjonariusz większościowy spółki, doręczył akcjonariuszom mniejszościowym spółki, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa holenderskiego, wyrok wydany przez Izbę Przedsiębiorstw Sądu Apelacyjnego w Amsterdamie z 20 sierpnia 2019 r., poinformowano.
"W swoim wyroku Izba Przedsiębiorców nakazuje wszystkim akcjonariuszom mniejszościowym spółki przeniesienie posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym spółki na rzecz Globalworth Holding. W wyroku Izba Przedsiębiorstw ustaliła cenę za akcje podlegającą wypłacie na rzecz akcjonariuszy mniejszościowych na kwotę 1,6 euro powiększoną o odsetki ustawowe od dnia 28 czerwca 2019 r. do momentu przeniesienia akcji lub złożenia środków w depozycie holenderskiego Ministerstwa Finansów" - czytamy w komunikacie.
Globalworth Holding w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Globalworth Poland Real Estate N.V., ogłoszonego 26 kwietnia br., skupił łącznie 1 075 178 akcji tej spółki.
Na początku lipca br. Globalworth Poland Real Estate złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zezwolenie na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) 442 757 383 akcjom spółki.
Globalworth Poland Real Estate N.V. (dawniej Griffin Premium RE) to polska platforma nieruchomości biurowych, od kwietnia 2017 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT.
(ISBnews)