Atal ustanowił program emisji obligacji do maks. kwoty 100 mln zł


Warszawa, 04.09.2019 (ISBnews) - Zarząd Atalu podjął uchwałę w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji do łącznej kwoty 100 mln zł, podała spółka.
"Podstawowe założenia Programu emisji przewidują m.in.:
- emisję jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 100 000 000 zł ,
- emisje obligacji będą następowały w trybie oferty publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzania prospektu (…). Propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w liczbie nie większej niż 149 osób,
- obligacje nie będą miały formy dokumentu na podstawie art. 8 ust.1 Ustawy o obligacjach w związku z art. 5 ust. 2 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz.1538 z późn.zm),
- seria lub serie obligacji zostaną, zgodnie z warunkami emisji tych serii, zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (...) oraz zostaną wprowadzone do wybranych zorganizowanych systemów obrotu dłużnymi instrumentami finansowymi z alternatywnych systemów obrotu platformy Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i/lub BondSpot S.A" - czytamy w komunikacie.
Czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji powierza się BNP Paribas Bank Polska w trybie przewidzianym zawartymi w tym celu umowami, podsumowano.
Atal to firma deweloperska specjalizująca się w budownictwie kompleksów mieszkaniowych, zlokalizowanych w obrębie największych miast w Polsce. Jej akcje notowane są na GPW od 2015 r.
(ISBnews)