Gazociąg Polska-Litwa jest inwestycją o charakterze strategicznym, ważną dla rozwoju województwa podlaskiego - przypomniał wojewoda.

Inwestorem jest Operator Systemów Gazowych Gaz-System SA w Warszawie. Planowany międzysystemowy gazociąg wysokiego ciśnienia będzie biegł przez województwa mazowieckie, fragment warmińsko-mazurskiego i podlaskie.

Cała inwestycja ma łączyć tłocznię gazu Hołowczyce (Mazowieckie, na styku z woj. podlaskim i mazowieckim) z projektowanym gazociągiem Rembelszczyzna(Mazowieckie)- granica RP i Litwy. W Hołowczycach gazociąg Polska Litwa ma być spięty z gazociągiem jamalskim.

W Podlaskiem gazociąg Polska-Litwa to odcinek ok. 280 km w dwóch fragmentach: północnym i południowym. Północy zaczyna się w rejonie Kolna i biegnie wzdłuż północno-zachodniej granicy województwa do granicy z Litwą (ok. 150 km). Gazociąg będzie też biegł przez fragment województwa warmińsko-mazurskiego. Cały odcinek południowy to 158 km do tłoczni Hołowczyce.

Wojewoda poinformował, że na cały północy odcinek gazociągu w Podlaskiem są już wydane zarówno decyzje lokalizacyjne jak i pozwolenia na budowę. Wydane w czwartek zezwolenie dotyczy budowy ok. 32 km gazociągu na terenie gmin: Śniadowo, Łomża i Nowogród w powiecie łomżyńskim i gminy Mały Płock w powiecie kolneńskim. Jest to pierwsze pozwolenie dotyczące odcinka południowego. Paszkowski zapowiedział, że do końca 2019 r. będą wydane wszystkie decyzje dla tego odcinka. Brakuje jeszcze trzech takich decyzji.

Wojewoda podlaski podkreślił, że gazociąg Polska-Litwa to "ważna inwestycja", która "pewnie wkrótce się rozpocznie". "Nasze województwo ma słabą dostępność do gazu, tego sieciowego. Są w tym zakresie przedsiębrane różnego rodzaju inwestycje, m.in. stacje (regazyfikacji - PAP) gazu skroplonego LNG w różnych miejscach" - mówił Bohdan Paszkowski.

Paszkowski zaznaczył, że inwestycja jest także traktowana jako "pewien kapitał" regionu, który ułatwi dostęp do gazu różnym miejscowościom w regionie. Wyjaśnił, że aby z gazu mogli w przyszłości korzystać mieszkańcy, konieczne będą inwestycje towarzyszące (odpowiednie stacje zmniejszające ciśnienie gazu), które to umożliwią. Dodał, że z pewnością z inwestycji skorzystają gminy leżące na trasie gazociągu, bo będą miały wpływy z podatków z tego tytułu.

Jak informowała wcześniej PAP spółka Gaz - System, główny cel gazociągu Polska-Litwa to powstanie nowego transgranicznego gazociągu, który połączy systemy przesyłowe gazu ziemnego Polski i Litwy. Inwestycja ma służyć rozwojowi systemu przesyłowego gazu, ale też poprawić parametry techniczne sieci w Polsce. Gazociąg ma również podnieść atrakcyjność inwestycyjną północno-wschodniej Polski.(PAP)

autor: Izabela Próchnicka