Zdaniem Patrycji Klareckiej, członka zarządu PKN Orlen ds. sprzedaży detalicznej, najważniejszymi wyzwaniami, przed jakimi stanie koncern, będą dalszy rozwój i wykorzystanie paliw alternatywnych, polityka proklimatyczna, a także wszechobecna cyfryzacja.

Postawić na innowacje

W koncernie panuje przekonanie, że inwestycje w innowacje są najlepszą receptą na takie wyzwania. Wyrazem tego jest przyjęcie Strategicznej Agendy Badawczej, która stanowi nowy rozdział w podejściu PKN Orlen do rozwoju innowacyjności.
Oprócz kierunków rozwoju nowych technologii dokument definiuje również narzędzia, które są niezbędne do skutecznego wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Część narzędzi już posiadamy, dobrym przykładem są programy akceleracyjne, dzięki którym skutecznie pozyskujemy innowacje z zewnątrz. Obecnie uczestniczymy w dwóch takich programach organizowanych przez PARP, z których jeden jest przeznaczony wyłącznie dla elektromobilności. W przyszłości chcemy kontynuować i intensyfikować współpracę ze start-upami. Strategiczna agenda pozwoli nam szybciej podejmować decyzje, które projekty i rozwiązania innowacyjne wpisują się w nasze potrzeby. Ponieważ jesteśmy świadomi, że zarówno trendy światowe, jak i nasze otoczenie rynkowe podlegają dynamicznym zmianom, co dwa lata będziemy weryfikować i aktualizować naszą Strategiczną Agendę Badawczą. Umożliwi to wdrażanie innowacji w aktualnie najważniejszych dla koncernu obszarach – poinformowała Patrycja Klarecka. Dodatkowo są podejmowane działania mające na celu wzmocnienie i rozwój kultury innowacyjności wewnątrz PKN Orlen, czego wyrazem jest planowana zmiana w podejściu do realizacji projektów badawczych i innowacyjnych. Jak przyznają menedżerowie, do tej pory realizacja projektów innowacyjnych w Orlenie przebiegała taką samą ścieżką jak dla projektów inwestycyjnych. Obecnie realizowany jest proces mający na celu utworzenie ścieżki przeznaczonej wyłącznie do realizacji projektów innowacyjnych i B+R, której głównym celem jest usprawnienie procesu adaptacji i wdrażania nowych technologii. Jak przekonują menedżerowie Orlenu – w przeciwieństwie do typowych projektów inwestycyjnych realizacji projektów innowacyjnych zawsze towarzyszy spora doza niepewności, ale udane przedsięwzięcia rekompensują z nawiązką otwarcie się na ryzyko w tym obszarze.
Reklama

Nowy fundusz i centrum badawcze

W jaki jeszcze sposób ma być wspierana nowa polityki innowacyjności? PKN Orlen jest w trakcie opracowywania strategii biznesowej funduszu CVC (corporate venture capital), który w przyszłym roku mógłby rozpocząć działalność inwestycyjną. Patrycja Klarecka przyznała, że sektor naftowy w zakresie funduszy venture capital jest już dojrzały, a konkurenci są już na nim od dawna obecni. Natomiast dla PKN Orlen utworzenie funduszu będzie zwieńczeniem dotychczasowych działań podejmowanych w celu budowy zaawansowanego ekosystemu pozyskiwania i wspierania rozwoju innowacyjności. PKN Orlen również intensywnie rozwija działalność badawczo-rozwojową – planuje, że do końca 2020 r., zostaną zakończone prace nad centrum badawczo-rozwojowym, w którym realizowane będą projekty mające na celu rozwój i testowanie własnych innowacyjnych technologii. W centrum mają powstać instalacje pilotażowe, które umożliwią prowadzenie testów nowych rozwiązań w warunkach odwzorowujących rzeczywiste procesy produkcyjne.

Przygotowani na niespodziewane

Zbigniew Leszczyński, członek zarządu PKN Orlen ds. rozwoju, dodał, że koncern korzysta z innowacji już dostępnych na rynku. Na tym jednak nie poprzestanie. – Świat wydaje ogromne pieniądze na innowacje, ale niechętnie dzieli się ich efektami. Dlatego też chcemy mieć własne rozwiązania – podkreślił.
PKN Orlen będzie więc stawiał na współpracę między biznesem i nauką. Intensyfikacja działalności badawczej jest istotnym elementem wspierającym ogłoszony w drugim kwartale 2018 r. program rozwoju petrochemii, który ma na celu wydłużenie łańcucha wartości o wysokomarżowe produkty chemiczne. Leszczyński zwrócił też uwagę, że warto doceniać rolę innowacji w biznesie. – W innowacjach nie ma czegoś takiego jak branże tradycyjne, o czym przekonała się np. branża taksówkarska, która napotkała innowacyjną konkurencję w postaci Ubera – zauważył. Koncern chce być na takie wyzwania gotowy.

Kierunki rozwoju

Dyrektor Biura Innowacji PKN Orlen Patrycja Panasiuk poinformowała, że w ramach Strategicznej Agendy Badawczej przyjęto 11 głównych obszarów rozwoju technologicznego koncernu, które z kolei obejmują 30 programów badawczych. Dotyczą one praktycznie wszystkich segmentów biznesowych PKN Orlen: produkcji paliw, produkcji petrochemicznej, sprzedaży detalicznej, energetyki i wydobycia. To pokazuje, jak szerokie jest spektrum zainteresowań koncernu w obszarze nowych technologii. Wskazane w Strategicznej Agendzie Badawczej kierunki rozwoju innowacji adresują konieczność rozwoju i adaptacji technologii niskoemisyjnych i ułatwiających dostosowanie się do regulacji środowiskowych. Ciągle rozwijany będzie portfel produktów „wysokomarżowych”, czyli m.in. produkty petrochemiczne i nawozy. Koncern chce też zainwestować w cyfryzację i automatyzację, np. rozwiązania IoT (internetu rzeczy) czy sztucznej inteligencji, co ma pozwolić na zminimalizowanie ryzyka awarii w instalacjach i zoptymalizowanie procesu sprzedażowego na stacjach. Oprócz pozyskiwania innowacyjności z zewnątrz rozwijany będzie program korzystania z innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez pracowników Orlenu. Nowe działania obejmą również rozwój nowoczesnej energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii. – Jednym słowem chcemy być liderem innowacyjności w regionie – podkreśliła Patrycja Panasiuk. Koncern będzie chciał systematycznie zwiększać swoje zaangażowanie finansowe w rozwój innowacyjności, jednak priorytetm jest dla nas przede wszystkim efektywne wydatkowanie środków. Dzięki Strategicznej Agendzie Badawczej, która definiuje priorytety i wprowadza ustrukturyzowane podejście do innowacji, zwiększymy liczbę innowacyjnych wdrożeń do działalności biznesowej – poinformowała.
Założenia SAB
Koncern chce się skupić na rozwoju innowacji i nowych technologii w następujących obszarach:
• technologie procesowe w rafinerii i petrochemii;
• miks produktów petrochemicznych;
• nowe generacje materiałów;
• obszar nawozów;
• dostosowanie się do regulacji (przede wszystkim prośrodowiskowych);
• efektywna i niskoemisyjna energetyka;
• digitalizacja produkcji i łańcucha dostaw;
• program „nowoczesny klient i stacja przyszłości”;
• nowe łańcuchy wartości
• innowacyjna i bezpieczna cyfrowo organizacja;
• technologia poszukiwania i wydobycia węglowodorów.

Strategiczna Agenda Badawcza PKN Orlen

• Ponad 1 – liczebność zespołu eksperckiego, który pracował nad stworzeniem dokumentu.
• 11 głównych kierunków rozwoju innowacji chce realizować koncern.
• 30 programów badawczych zostało zdefiniowanych w ramach określonych kierunków rozwoju innowacji 2030+. To perspektywa czasowa, w której realizowana będzie Strategiczna Agenda Badawcza.

Jakie narzędzia będą wspierać wdrażanie innowacyjnych projektów?

Już funkcjonujące:
• zakup wartości niematerialnych i prawnych;
• fuzje i przejęcia;
• akcelerator;
• realizacja partnerstwa joint venture (współpraca z innym podmiotem i związany z nią podział przychodów i kosztów);
• zakup i tworzenie własnych licencji.
Planowane do utworzenia w nieodległej przyszłości:
• centrum badawczo-rozwojowe w Płocku (CBR);
• korporacyjny fundusz VC (venture capital), czyli fundusz CVC skupiony na inwestycjach w innowacje;
• laboratoria cyfrowe;
• stacja testowa;
• inkubator.

Przykładowe innowacyjne rozwiązania realizowane przez koncern

Orlen Pay – aplikacja, która pozwala zapłacić za paliwo z pominięciem kasy na stacji benzynowej. Po zeskanowaniu kodu QR aplikacja sama lokalizuje stację paliw i dystrybutor, z którego korzystał klient. Potem na jego telefon trafia kwota do zapłaty i przypisany do konta w aplikacji numer rejestracyjny auta. Następnym krokiem jest już płatność kartą kredytową i przesłanie potwierdzenia na mail klienta.
VITAY – program lojalnościowy, który wiąże zakupy z punktami zbieranymi przez klientów. W ramach tego programu wykorzystywane są rozwiązania informatyczne oparte na sztucznej inteligencji.
• Szkolenia operatorów instalacji produkcyjnych z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości.
• Pilotaż programu monitoringu infrastruktury w zakładzie produkcyjnym za pomocą dronów.
Orlen Drive – innowacyjny koncept stacji paliw, ulokowany przy wjeździe do Wrocławia nowoczesny obiekt wyposażony w najnowsze technologie, umożliwiające zamawianie usług tankowania oraz gastronomicznych bez potrzeby wychodzenia z samochodu. Stacja jest również wyposażona w elektroniczne kioski, które przyspieszają proces składania zamówień.
Źródło: PKN Orlen
ikona lupy />