Możliwość tworzenia przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych oddziałów zamiejscowych przyczyni się do wsparcia debaty o sprawach międzynarodowych oraz stworzy możliwości promocji polskiego dorobku eksperckiego za granicą - mówił w środę w Sejmie wiceszef MSZ Konrad Szymański.

W środę Sejm zajął się poselskim projektem nowelizacji ustawy o PISM. Dotyczy on określenia zasad tworzenia i funkcjonowania zagranicznych oraz krajowych oddziałów zamiejscowych oraz zagranicznych podmiotów zależnych PISM.

Szymański w imieniu resortu spraw zagranicznych przedstawił pozytywną rekomendację dla projektu noweli o PISM.

Reklama

"Wyposażenie PISM w nowe możliwości rozwoju organizacyjnego w postaci powoływania oddziałów zamiejscowych, tak w kraju jak i na terenie państw członkowskich UE, oraz możliwość tworzenia podmiotów zależnych za granicą w przypadku państw spoza UE, z całą pewnością przyczyni się do lepszego rozwoju PISM, do przedstawiania jeszcze lepszej jakości wsparcia dla działań administracji publicznej, dla debaty publicznej w Polsce w zakresie spraw międzynarodowych oraz stworzy unikalne możliwości promocji polskiego dorobku eksperckiego za granicą" - argumentował Szymański.

Mówił, że biorąc pod uwagę umiędzynarodowienie debaty publicznej, rozwój PISM, to krok konieczny. "Dobrze, że ten projekt ustawy się pojawił i zachęcam do poparcia tych zmian ustawowych" - powiedział Szymański.

Poseł sprawozdawca Józef Leśniak (PiS) powiedział, że komisja spraw zagranicznych wnosi o uchwalenie projektu bez poprawek. Następnie Leśniak, już w imieniu klubu PiS, podkreślił, że celem projektu ustawy jest bardziej efektywna realizacja zadań PISM i jego ugrupowanie poprze w głosowaniu ten projekt.

Jak mówił, jest potrzeba wyposażenia Instytutu w dodatkowy instrument służący realizacji ustawowych zadań takich jak analityczno-eksperckie wsparcie najważniejszych organów władzy państwowej w zakresie prowadzenia polityki zagranicznej czy promowanie polskiego stanowiska eksperckiego za granicą. Wyjaśnił, że projekt zakłada tworzenie przez PISM oddziałów zamiejscowych za zgodą premiera po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii ministra spraw zagranicznych. Oddziałem zamiejscowym kierować będzie dyrektor powoływany i odwoływany przez dyrektora Instytutu.

Poseł PO-KO Killion Munyama wskazywał, że projekt ustawy budzi wątpliwości, ponieważ projektodawca nie wskazuje w wystarczającym stopniu źródeł finansowania przyszłych wydatków związanych z tworzeniem oddziałów zamiejscowych PISM. Pytał też, ile będzie kosztować ich funkcjonowanie. Zapowiedział, że klub PO-KO będzie głosował przeciw projektowi, ponieważ został zgłoszony bardzo późno i - jego zdaniem - będzie problem z finansowaniem zadań PISM w szczególności w 2019 roku.

Małgorzata Chmiel (PO-KO) pytała, gdzie w budżecie państwa zapisane są fundusze na finansowanie nowych oddziałów PISM. Jak mówiła, tworzone są nowe organizacje, w których zatrudnieni będą wyłącznie ludzie związani z partią rządzącą.

Marek Sawicki (PSL-KP) stwierdził, że potrzebny jest rozwój PISM i dlatego jego klub będzie za przyjęciem projektu ustawy.

>>> Czytaj też: Jak będzie się nazywała "polska planeta". Są trzy propozycje