Wojas miał 1,94 mln zł zysku netto, 3,57 mln zł zysku EBIT w I poł. 2019 r.


Warszawa, 12.09.2019 (ISBnews) - Wojas odnotował 1,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2019 r. wobec 1,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 3,57 mln zł wobec 0,89 mln zł straty rok wcześniej.
"Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) po I półroczu 2019 r. wyniósł 3 574 tys. zł w porównaniu do minus 886 tys. zł po I półroczu 2018 r. EBIT za IP 2019 r. bez MSSF 16 wyniósł 2 758 tys. zł. Wielkość EBITDA jest nieporównywalna r/r ze względu na zastosowanie od 01.01.2019 standardu MSSF 16 'Leasing'. EBITDA za IP 2019 bez MSSF 16 wyniosła 5 854 tys. zł." - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 122,93 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 104,85 mln zł rok wcześniej.
"Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży ogółem osiągnęły wielkość 122 934 tys. zł i wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 17,2%. W warunkach porównywalnych, tj. bez konsolidacji danych z Bartek S.A. od 01.04.2019 r., skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 9,9% r/r. W warunkach porównywalnych, tj. bez konsolidacji danych z Bartek S.A. od 01.04.2019 r. skonsolidowane detaliczne przychody ze sprzedaży wzrosły o 7,5% r/r, w tym detaliczne przychody ze sprzedaży w Polsce wzrosły o 9,8 % r/r. Kanał detaliczny online w Polsce wzrósł o 37,5% r/r., a udział przychodów kanału online detal Polska do całego retail Polska wyniósł na 30.06.2019 17,1% vs 13,7% na 30.06.2018 r." - czytamy także
Wartościowa skonsolidowana marża brutto wzrosła o 13,7% r/r. Procentowa skonsolidowana marża brutto w I półroczu 2019 r. wyniosła 42,8% w porównaniu do 44,1% w I półroczu 2018 r. Spadek procentowej marży brutto w I półroczu 2019 r. spowodowany jest większym udziałem kanału hurtowego i kanału online w strukturze sprzedaży, na których generowane są niższe marże brutto. Marża detaliczna w kanale offline nie uległa zmianie r/r, podano także.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 0,32 mln zł wobec 0,34 mln zł zysku rok wcześniej.
Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r.
(ISBnews)