Ubiegłoroczna wartość inwestycji funduszy private equity (PE) i venture capital (VC) była druga największa w historii. Więcej – 3,5 mld euro – zainwestowały w 2017 r. Spadkowi łącznej wartości inwestycji towarzyszyła o połowę wyższa niż w 2017 r. liczba transakcji. W ub.r. było ich 398, w tym 300 w start-upy. Więcej inwestycji w start-upy było tylko w 2015 r., gdy pieniądze od VC zdobyło 301 młodych spółek.

Tak jak w poprzednich latach, większość inwestycji w regionie Europy Środkowej i Wschodniej skoncentrowana była na kilku krajach. W zeszłym roku po raz kolejny liderem była Polska, na którą przypadło 32 proc. łącznej wartości inwestycji. Na drugiej pozycji były Czechy (29 proc.), a dwa kolejne miejsce przypadły Węgrom (13 proc.) i Rumunii (12 proc.). Pod względem liczby inwestycji niekwestionowanym liderem były Węgry, gdzie przeprowadzono 191 transakcji, czyli 48 proc. wszystkich. W Polsce – według danych zebranych na potrzeby raportu – fundusze zainwestowały w 71 spółek. Dało to nam drugą pozycję w regionie. Trzecie miejsce z 22 inwestycjami przypadło Estonii, a czwarte z 22 inwestycjami Bułgarii.

Ubiegły rok, poza spadkiem wartości transakcji, przyniósł zmianę ich procentowej struktury. Inwestycje związane z wykupem pozostały liderem, ale ich wartość – 1,89 mld euro – była o 34 proc. niższa niż w rekordowym 2017 r. Transakcje związane z finansowaniem wzrostu spółek sięgnęły blisko 615 mln euro i były o 9 proc. wyższe niż rok wcześniej. Z kolei wartość inwestycji w start-upy zwiększyła się aż o 32 proc. do niemal 160 mln euro.

"W 2018 r. fundusze PE największe kwoty zainwestowały w biotechnologie i ochronę zdrowia."
Reklama

Fundusze PE w 2018 roku najczęściej inwestowały w firmy z sektora dóbr konsumpcyjnych i usług (29), spółki teleinformatyczne (21) oraz sektor produktów biznesowych i usług (15). Największe kwoty zainwestowano w branże: biotechnologie i ochrona zdrowia (844 mln euro), dobra konsumpcyjne i usługi (707 mln euro) oraz w spółki teleinformatyczne (318 mln euro).

Pięć największych transakcji – w Czechach, Estonii, Polsce, Rumunii i na Węgrzech – odpowiadało za 54 proc. łącznej wartość inwestycji. Za 57 proc. łącznych inwestycji odpowiadały dwie transakcje zrealizowane w Polsce.

W Europie Środkowej i Wschodniej (EŚW) fundusze najczęściej uczestniczyły w transakcjach finansowania zalążkowego. W 2018 r. były 203 takie inwestycje (rok wcześniej 123). 90 dotyczyło pierwszych rund finansowania start-upów (49 w 2017 r.), a 52 dotyczyły finansowania wzrostu firm (rok wcześniej 48). Przeprowadzono również 45 transakcji wykupu (w 2017 r. – 41).

Znaczący, ubiegłoroczny wzrost na rynku finansowania startupów region zawdzięcza Węgrom. Do działających tam młodych firm trafiło najwięcej pieniędzy – 70,6 mln euro, o 87 proc. więcej niż rok wcześniej. Polskie start-upy od funduszy pozyskały 35,7 mln euro, czyli o 27 proc. mniej niż rok wcześniej. W 2018 roku pieniądze od funduszy zdobyły 183 start-upy na Węgrzech i 35 w Polsce. Te dwa kraje odpowiadały za 67 proc. pozyskanego finansowania i 73 proc. inwestycji.

Średnia wartość inwestycji w start-up w regionie wyniosła 0,58 mln euro i była o 24 proc. niższa niż w 2017 r. i ponad trzykrotnie niższa niż średnia w Europie (1,8 mln euro).

Autor: Tomasz Świderek