Przepisy określają, że eksport jabłek z Polski odbywa się na podstawie zezwolenia importowego, wydawanego przez Departament Rolnictwa Tajlandii. Zezwolenia wydawane są importerom, dlatego konieczne jest bezpośrednie nawiązanie kontaktów handlowych pomiędzy zainteresowanymi tajskimi importerami i polskimi eksporterami.

"Wymagania fitosanitarne obejmują zasady rejestracji podmiotów produkujących i pakujących owoce przeznaczone na eksport do Tajlandii, lustracje prowadzone przez producentów na obecność występowania w uprawie określonych organizmów szkodliwych oraz podejmowania działań zwalczających w przypadku ich zaobserwowania, a także wytyczne w zakresie pakowania i oznakowania opakowań, wykorzystywanych do transportu owoców" - czytamy w komunikacie.

W związku z tym, że rynek Tajlandii został otwarty po zakończeniu bieżącego sezonu wegetacyjnego, na eksport ze zbioru 2019 r. będą mogły być przeznaczone wyłącznie owoce pochodzące od producentów oraz z pakowalni zarejestrowanych przez wojewódzkie inspektoraty przed tegorocznym sezonem na potrzeby eksportu jabłek do innych państw poza europejskich, a ich uprawa była kontrolowana i pozytywnie oceniona przez Inspekcję lub jednostkę certyfikującą - zaznaczono.

Szczegółowych informacji w zakresie warunków eksportu, w tym aktualizacji wpisu do rejestru, udzielają jednostki terenowe Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

>>> Czytaj też: Bez zmian w strukturze gospodarstw polskie rolnictwo nie będzie konkurencyjne w UE