Warszawa, 26.09.2019 (ISBnews) - MOL Plc. dokonał spłaty euroobligacji w wysokości 500 mln USD, podała spółka.
"7-letnia euroobligacja o stałym oprocentowaniu, w wysokości 500 mln USD (kupon 6,250%) wydana 24 września 2012 r. przez MOL Group Finance SA jako emitenta i MOL jako poręczyciela została w całości spłacona wraz z ostatnią płatnością kuponu w dniu zapadalności" - czytamy w komunikacie.
Węgierski koncern MOL prowadzi działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej (aktywa produkcyjne ma w 8 krajach, posiada też 4 rafinerie i 2 jednostki petrochemiczne). Od 2004 r. jest notowany na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)